POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

INTRODUCERE

Este foarte important pentru noi să realizăm o informare corectă a utilizatorilor acestui website cu privire la politica noastră de confidențialitate cu privire la utilizarea datelor personale, așa încât, în cele ce urmează, vă punem la dispoziție informații precise cu privire la ce fel de date colectăm de la dumneavoastră, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile dumneavoastră, în acest context.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să vă furnizăm toate informațiile necesare legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, am creat două butoane speciale pe această pagină care vă vor ajuta să vă exercitați în cel mai simplu mod posibil opțiunea cu privire la drepturile legale ce vă aparțin, fără a mai fi necesare alte formalități, timp și efort din partea dumneavoastră.

În primul rând trebuie să definim, și este important să înțelegeți, câteva expresii:

„Date cu caracter personal”reprezintă în mod generic orice fel de informație despre o persoană fizică, a cărei particularități poate conduce, direct sau indirect, la identificarea acesteia. Vom enumera, aici, cu titlu de exemplu, dar fără a limita la acestea: numele și prenumele, adresa geografică, orice număr de identificare, orientarea politică, orientarea sexuală, adresa de email, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri, etc.

„Prelucrarea datelor cu caracter personal”reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

„Operator de date cu caracter personal” reprezintăorice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.Operator de date (în sensul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) este WORDSPACE TRANSLATIONS SRL persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Constanta, responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătura cu website-ul.

„Acord” reprezintă consimțământul liber și expres acordat, în cunoștință de cauză, cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopul declarat de noi, respectiv vânzarea bunurilor și/sau prestarea serviciilor specifice. În ce privește acordul dumneavoastră, în contextul colectării și folosirii datelor personale, am luat toate măsurile tehnice pentru ca să ne puteți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză, de la prima și până la ultima interacțiune cu acest site.

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂPERSONALE ȘI PROTECȚIA ACESTORA

Pentru îndeplinirea scopului nostru comercial.

Scopul nostru comercial, prin raportare la obiectul de activitate al societății noastre, este de vânzarea în mediul online de haine și accesorii de damă, iar noile reguli de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), ce ne sunt opozabile, fac parte din acest context.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online, iar pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul și preferințele dumneavoastrăpe website, sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Pentru îmbunătățirea activității de marketing.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite, în cazul în care ați optat pentru aceasta, orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse sau servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

– măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice:

– măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– alte măsuri de gestionare a diverselor riscuri.

Prin urmare, ne angajăm:

să protejăm confidențialitatea datelor dumneavoastră, aceasta reprezentând o prioritate deosebită pentru conducerea companiei noastre;
să folosim aceste date pentru unicul scop de a vă oferi o experiență personalizată atât pe website-ul nostru, cât și pe platformele online pe care ne promovăm produsele și serviciile (Facebook și Google, etc).

MODUL DE UTILIZARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate doar dacă avem acordul dumneavoastră, în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul lor. Mai jos am detaliat toate tipurile de date pe care le-am putea colecta și modul cum le-am putea folosi ulterior:

Adresa de email

În cazul în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de email, aceasta va putea fi utilizată de noi pentru a vă trimite emailuri de informare cu privire la oferte legate de produsele și serviciile noastre, la contracte în vederea semnării, la facturi legate de achiziții, dar și la articolele și resursele conexe activității noastre, pe care le publicăm periodic pe acest site;

Numele și Prenumele

În cazul în care ne-ați furnizat Numele și Prenumele dumneavoastră, vom putea folosi aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primiți de la noi. Platforma pe care o folosim este pentru prezentarea produselor și serviciilor noastre, și ne permite personalizarea, pe baza datelor furnizate, a experienței dumneavoastră în relația cu noi, atât în mediul online, cât și în relaționarea directă. În acest din urmă context, acolo unde, și dacă, este cazul, am putea folosi aceste date pentru a încheia contracte, exprese ori implicite, între compania noastră și dumneavoastră;

Adresa de domiciliu sau de rezidență

În cazul în care ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de domiciliu sau de rezidență, vom putea folosi aceste date pentru a încheia contracte cu dumneavoastră conform obiectului nostru de activitate, ori pentru a livra bunurile sau serviciile contractate prin intermediul website-ului.

Funcția profesională

În cazul în care a fost necesar să ne furnizați funcția dumneavoastră profesională, aceste date vor putea fi folosite pentru a personaliza email-urile ori contractele pe care le primiți de la noi, și în general, pentru a particulariza experiența dumneavoastră cu noi;

Numărul de telefon

În cazul în care ne-ați furnizat numărul de telefon, aceste date vor putea fi folosite pentru a vă putea contacta direct, în cazul în care achiziționați unul sau mai multe din produsele și serviciile noastre, în scopul informării cu privire la eventuale modificări, în scopul confirmării datelor sau pentru orice alte situații ce ar impune contactarea dumneavoastră rapidă;

Datele companiei (datele de facturare)

În cazul în care ne-ați furnizat datele companiei unde sunteți asociat, angajat, titular ori administrator, cum ar fi C.N.P. (la P.F.A./I.I.), C.U.I., Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal, vom putea utiliza aceste date pentru a încheia contracte prealabil convenite cu dumneavoastră;

Orice alte date personale necesare îndeplinirii scopurilor comerciale

În această categorie includem orice fel de date personale suplimentare care rezultă din natura obiectului nostru de activitate și au legătură cu necesitatea realizării relației contractuale dintre noi și dumneavoastră, cum ar fi cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la: date despre bunuri deținute, orientare religioasă, orientare sexuală, date biometrice, date despre sănătate, familie, etc.

Datele despre browser/IP/dispozitiv

În cazul în care ați fost de acord să le colectăm, vom putea colecta detalii despre browser-ul folosit, adresa IP, despre dispozitiv, cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon. Folosim aceste date pentru a determina cum folosiți site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca dumneavoastră să găsiți mai ușor informațiile pe care le căutați;

Identificatorii unici ai dispozitivului (denumiți uneori ID universal unic sau UUID) reprezintă un șir de caractere integrat de producător într-un dispozitiv. Acesta poate fi utilizat pentru a identifica dispozitivul în mod exact (de exemplu, numărul IMEI al unui telefon mobil). Diverșii identificatori de dispozitiv diferă din mai multe puncte de vedere: valabilitate, dacă pot sau nu să fie resetați de utilizatori și modul în care pot fi accesați. Un anumit dispozitiv poate avea mai mulți identificatori unici diferiți. Identificatorii unici de dispozitiv pot fi utilizați în diverse scopuri, inclusiv pentru securitate și pentru a detecta fraudele, pentru a sincroniza serviciile, de exemplu, mesajele primite pe adresa de e-mail a unui utilizator, pentru a reține preferințele utilizatorului și pentru a difuza reclame relevante.

Informații despre localizare

În funcție de autorizațiile dispozitivului dumneavoastră, colectăm și procesăm automat informații despre locația dvs. actuală. Utilizăm tehnologii diverse pentru a determina locul, inclusiv adresa IP, GPS, punctele de acces Wi-Fi și turnurile mobile. Datele dumneavoastră despre localizare v-ar putea permiteo experiență personalizată cu website-ul, produsele sau serviciile noastre, și ne va pute ajuta în elaborarea de statistici anonime în legătură cu utilizarea acestora.

VOM MAI PUTEA UTILIZA:

Antetul https

Având în vedere stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare și natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul variatelorposibilitățide afectare a drepturilor și libertăților persoanelor fizice, am pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător, prin:

pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența în curs a sistemelor și serviciilor de procesare;
Cu alte cuvinte, Regulamentul GDPR impune ca informațiile să fie protejate prin “măsuri tehnice și organizatorice adecvate”, inclusiv criptarea datelor cu caracter personal și capacitatea de a asigura confidențialitatea continuă a sistemelor și serviciilor. Certificatele digitale (inclusiv TLS / SSL) și criptarea sunt cerințe de facto pentru toate comunicațiile confidențiale din întreaga lume online de mai mult de 30 de ani și se numără printre cele mai omniprezente paradigme existente astăzi.

Memoria cache pentru datele aplicațiilor

O memorie cache pentru datele aplicației este un depozit de date de pe un dispozitiv. Poate, de exemplu, să permită unei aplicații web să ruleze fără conexiune la internet și poate îmbunătăți performanța aplicației permițând încărcarea mai rapidă a conținutului.

Stocarea datelor de pe web prin browser

Stocarea datelor de pe web prin browser permite site-urilor să stocheze date într-un browser de pe dispozitiv. Când este folosită în modul „stocare locală”, funcția permite salvarea datelor între sesiuni (de exemplu, pentru ca datele să poată fi recuperate și după închiderea și redeschiderea browser-ului). O tehnologie care permite stocarea datelor de pe web este HTML 5.

Cookie-urile și tehnologiile similare

Politica de cookie-uri este detaliată într-o secțiune separată, pe prezenta pagină.

Dispozitiv

Un dispozitiv este un computer care poate fi folosit pentru a accesa website-ul și serviciile noastre. De exemplu, un dispozitiv poate fi un computer, o tabletă, un smartphone, sau orice alt aparat electronic dotat cu capacități necesare unui browser și care se conectează la internet.

Informații care nu sunt de identificare personală

Acestea constituie informații înregistrate cu privire la utilizatori, astfel încât să nu mai reflecte şi să nu mai facă trimitere la un utilizator ce poate fi identificat în mod individual.

Eticheta pixel

O etichetă pixel este un tip de tehnologie plasată pe un site web sau în conținutul unui e-mail, în scopul urmăririi activității pe site-uri web sau al momentului când e-mailurile sunt deschise sau accesate și adesea este utilizată în combinație cu cookie-urile.

Informații personale senzitive

Aceasta este o categorie specială de informații personale, asociate cu informații medicale confidențiale, cu originea rasială sau etnică, cu convingerile politice sau religioase sau cu orientarea sexuală.

Jurnale de server

La fel ca în cazul majorității site-urilor web, serverele noastre înregistrează în mod automat solicitările de pagini efectuate când un utilizator accesează site-urile noastre web. Aceste „jurnale de server” includ, de obicei, solicitarea dumneavoastră web, adresa IP, tipul de browser, limba browser-ului, data şi ora solicitării şi unul sau mai multe cookie-uri care pot identifica în mod precis browser-uldumneavoastră

Sumar

Nu sunteți obligat să ne furnizați niciun fel de date, ci totul ține strict de opțiunea dumneavoastră, însă este important să înțelegeți că fără ele relaționarea dumneavoastră cu noi poate fi limitată ori imposibilă, și că anumite părți din website este posibil să nu funcționeze corect, să nu putem colabora, sau să nu vă putem anunța cu privire la produsele și serviciile din portofoliul nostru de care ați putea fi interesat. La rândul nostru, enumerarea celor de mai sus nu incumbă colectarea obligatorie a tuturor acestor date, ci este posibil să colectăm doar o parte dintre ele, în funcție de opțiunile dumneavoastră în relaționarea cu noi.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma website-ului nostru.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Ștergerea datelor, însă, va presupune anularea contului dumneavoastră, în cazul în care acesta este activ la momentul solicitării de ștergere.

Dacă veți înțelege să vă închideți contul și să încetați relația contractuală cu noi, datele dumneavoastră vor rămâne stocate în baza noastră de date pentru o perioadă ulterioară de 60 de luni.

În ce privește informațiile colectate prin cookie-uri care ar putea ajuta la individualizarea sau identificarea dumneavoastră, acestea sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile. Cookie-urile care contribuie la realizarea de date statistice privind utilizarea de către dumneavoastră și de către alți utilizatori a website-ului sunt anonimizate și sunt stocate pentru o perioadă de 60 de luni.

STOCAREA DATELOR PERSONALE

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în servere localizate pe teritoriul României. De asemenea, pentru a asigura securitatea totală a datelor, realizăm back-up-uri redundante criptate ale datelor stocate în servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

PARTAJAREA DATELOR PERSONALE

Datele colectate sunt folosite strict în scopul îmbunătățirii relației dumneavoastră cu noi. Nu vindem, nu cesionăm, nu punem la dispoziție sub nicio formă datele dumneavoastră către terțe părți. Oferim produse și servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Tranzacțiile financiare aferente serviciilor noastre vor fi gestionate de către furnizorii noștri de servicii de plată. Vom partaja datele de tranzacție cu furnizorii noștri de servicii de plată numai în măsura necesara pentru a vă procesa plățile, pentru a rambursa astfel de plăti și pentru a ne ocupa de reclamații și întrebări legate de astfel de plăti și rambursări. Puteți găsi informații despre politicile si practicile de confidențialitate ale furnizorilor de servicii de plată direct pe paginile lor de internet.

În cazul în care bunurile sau serviciile noastre vor fi livrate prin firme intermediare de curierat, vă exprimați acordul ca datele necesare îndeplinirii procedurilor de livrare să fie furnizate partenerilor noștri curieri.

În cazul în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către diverși parteneri contractuali cu care colaborăm, ne vom asigura că vă vom cere prealabil acordul, iar contractele cu aceștia vor conține clauze de confidențialitate.

Vor putea exista cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, în care vom furniza datele utilizatorilor acestui site către instituțiile publice care aplică legea în România, această furnizare de date fiind obligatorie prin lege.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

Este posibil să facem publice informații care nu vă identifică personal și să permitem accesul partenerilor (ca editorii, advertiserii sau site-urile conectate) la acestea. De exemplu, este posibil să facem publice informații pentru a indica tendințele cu privire la folosirea generală a produselor/serviciilor noastre.

În cazul în care compania noastră este implicată într-o fuziune, într-o achiziție sau într-o vânzare de active, vom continua să asigurăm confidențialitatea tuturor informațiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectați înainte ca informațiile cu caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidența unei alte Politici de confidențialitate.

MESAJELE NOASTRE DE MARKETING

În cazul în care avem acordul dumneavoastră, vă vom putea trimite, prin email, mesaje de marketing cu scopul de a vă informa despre elemente ale activității noastre care v-ar putea interesa, evenimente pe care ar urma să le organizăm, despre articolele noi publicate pe acest site și despre articole utile publicate pe alte site-uri de pe internet.

Dezabonare de la newsletter

Vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment, folosind una dintre metodele de mai jos:

Prin click pe link-ul de dezabonare din orice newsletter primit deja de la noi;

Prin trimiterea unui email către noi, în care să solicitați dezabonarea.

Ne vom asigura că nu veți mai primi mesajele noastre de marketing prin email. Solicitarea va fi rezolvată în termen de maxim 48h de la primire.

ADRESAREA UTILIZATORILOR PRIN PUBLICITATE ONLINE

Ocazional, putem desfășura campanii de publicitate online pentru a vă informa despre produsele și serviciile pe care le oferim și/sau despre articolele publicate pe acest site.

În acest scop, folosim rețele principale de socializare și publicitate, Facebook și Google, etc, precum și mai multe tehnici de identificare a utilizatorilor în cadrul campaniilor – pe baza datelor demografice (sex, vârstă, repartizare geografică, proximitate), sau a intereselor – aceste informații fiind puse la dispoziția noastră de către rețelele amintite mai sus.

Vă aducem la cunoștință în mod expres că există cazuri în care veți putea vedea reclamele noastre pe alte site-uri. Acestea sunt afișate pe baza informațiilor pe care noi le avem despre dumneavoastră (spre exemplu, când vizitați sau vă înscrieți pe pagina noastră, veți putea fi adresat apoi, pe Facebook sau în rețeaua de parteneri Google, cu reclamă alte produse/servicii auxiliare).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN RAPORT CU DATELE COLECTATE

Acestea sunt drepturile dumneavoastră, în contextul colectării de către noi și prelucrării datelor ce vă aparțin.

Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele dumneavoastră;
Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dumneavoastră;
Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
Dreptul de a solicita trimiterea datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un alt operator;
Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor dumneavoastră, către organele abilitate;
Dreptul de a vă retrage acordul.
Drepturile de mai sus nu sunt absolute, și există excepții de la acestea, în condiții bine determinate. Pentru orice întrebări, vă rugăm să ne contactați trimițând un email, ori accesând această pagină.

PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI

Compania noastră nu urmărește, în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Nu realizăm activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul nostru decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de site-ul nostru numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

SOLICITĂRI LEGATE DE DATELE PERSONALE

În scopul asigurării unei bune transparențe, în conformitate cu noile reguli europene de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), vă rugăm să ne trimiteți un email în acest sens la adresa team@wordspace.ro